Žádost

27.03.2014 10:01

Formulář k žádosti o titul Ekoškola

Název školy
(takto bude název vaší školy zapsán na certifikátu)

 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2185/35

 

Adresa školy:  Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou, 591 01

 

 

 

Telefon školy: 566 690 411

E-mail školy: 1zs@1zdar.cz
 

 

Www stránky školy:
www.1zdar.cz

Jméno koordinátora Ekoškoly: Ing. Voborná  Eva, RNDr.  Sobotková  Věra

 

E-mail:   evoborna@1zdar.cz                                                                             

Telefon: 566 690 416
 

Počet členů Ekotýmu:

žáků:   30

ostatní:   3

pedagogů:  11

     

 

V případě žádosti o obnovení mezinárodního titulu Ekoškola vyplňte:

Kolikrát jste titul získali?
 

   2

Měsíc a rok udělení posledního titulu:
 

  Prosinec 2011

 

Prohlašujeme, že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé. Jsme seznámeni s pravidly programu Ekoškola,  především pak s časovým omezením platnosti přiděleného titulu, a zavazujeme se tato pravidla dodržovat. Souhlasíme s použitím námi zaslaných materiálů včetně fotografií pro prezentaci programu.

Podpis koordinátora Ekoškoly:

Jméno a podpis ředitele školy: Mgr. Jana Bernardová

 

 

*Adresa zřizovatele školy:

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad sázavou

 

 

Kontakt (e-mail):     meu@zdarns.cz

 


*Zřizovatel školy bude informován o udělení titulu škole a jeho zástupce bude pozván na slavnostní předávání titulů.

 

Nepovinné údaje

 

Byli jsme seznámeni s průběhem programu Ekoškola na výše uvedené škole a podporujeme její žádost o mezinárodní titul Ekoškola.

Jméno starosty / jeho zástupce (uveďte funkci):
 

 

Podpis: