Prostředí školy

27.03.2014 10:24

                         Prostředí školy

 

Současný stav

                            

 

§  prostředí školy se líbí, nejvíce se žákům líbí barevnost školy a arboretum, mají výhrady k prostoru před školou, výzdobě některých tříd a prostředí WC (někteří žáci úmyslně znečišťují prostředí)

§  mezi nejhezčí třídy patří učebny dějepisu, přírodopisu, fyziky, mezi třídy, které se žákům nejméně líbí, patří učebna dílen a chemie

§  o prostory se stará pan školník, paní uklízečky a žáci v předmětech pracovní činnosti, součástí řádu školy je zavedený systém předávacích a přebíracích žákovských služeb

§  přestávky mohou žáci trávit na chodbách, hraním stolního tenisu, za pěkného počasí v atriích školy, na1.stupni je lezecká stěna

§  škola je přívětivá k příchozím návštěvníkům

§  ve škole je dostatečné množství květin a jsou umístěny ve třídách a na chodbách, starají se o ně zaměstnanci školy, učitelé a vybraní žáci

§   ve škole je dostatek zeleně

§  škola má vlastní arboretum, o které se starají žáci v pracovních činnostech a pan školník, tyto prostory se využívají k výuce přírodovědných předmětů, pracovních činností a výtvarné výchovy, arboretum využívá i školní družina, která využívá také atria mezi jednotlivými budovami školy, kde jsou pro děti lavičky a skákací nafukovací plocha

§  škola má vypracovaný plán rozvoje, bude se podílet na údržbě, technickém vybavení, modernizaci školního areálu

§  prioritou je v současné době dokončení budování arboreta na úroveň ekologické zahrady s možností vyučování

 

 

 

 

Prostředí školy

 

Stav lavic v naší škole je dobrý, mezi nejhorší patří lavice v odborných učebnách na 2. Stupni, především v učebně chemie. K jejich výrobě byl použit nevhodný materiál, který velice trpí při chemických pokusech prováděných žáky při laboratorních pracích. Některá poškození jsou způsobena také nevhodným chováním žáků.

V minulých měsících proběhlo výběrové řízení na jejich opravu a čekáme na finanční prostředky, které umožní opravu realizovat. Pokud budeme s výsledky práce zvolené firmy spokojeni, bude pokračovat oprava i v dalších odborných učebnách.

Stav žaluzií je dobrý a byly instalovány venkovní žaluzie.

Malby v naší škole jsou dobré až na malé nedostatky jako jsou např. drobné oděrky. V pravidelných intervalech jsou malby a nátěry obnovovány. V letošním roce natřeny šatny, vymalovány chodby v přízemí a haly.

 

Celkově je v naší škole příjemně

 

Okolí školy

 

V okolí školy je velkým problémem znečišťování prostorů psími exkrementy, odpadky a nedopalky cigaret. V odpoledních a ranních hodinách dochází k častému venčení psů obyvateli okolních domů a následnému znečišťování okolí. V této souvislosti škola požádala o spolupráci Městský úřad a Městskou policii ve Žďáru nad Sázavou.

 

Někteří žáci vnímají negativně postávající a kouřící skupiny mladých lidí před nedalekým nízkoprahovým centrem Ponorka

 

 

 

 

Analýza – prostředí školy únor 2014

 

Dotazníkové šetření – zúčastnilo se jej 400 žáků, což představuje 89 % všech žáků školy

 

Analýza prostředí a okolí školy

 

Otázka: Líbí se mi vnitřní prostředí školy

 

třída

ano

v %

ne

v %

částečně

v %

1.A

24

100

0

0

0

0

1.B

25

100

0

0

0

0

2.A

16

100

0

0

0

0

2.B

20

100

0

0

0

0

2.C

19

100

0

0

0

0

3.A

17

85

0

0

3

15

3.B

20

100

0

0

0

0

3.C

14

100

0

0

0

0

4.A

0

0

2

11

16

89

4.B

20

95

0

0

1

5

4.C

11

100

0

0

0

0

5.A

13

65

0

0

5

35

5.B

12

50

1

4

11

46

6.A

16

80

0

0

4

20

6.B

8

38

3

14

10

48

7.A

1

4

1

4

21

92

7.B

9

50

0

0

9

50

8.A

8

42

10

53

1

5

8.B

5

26

4

21

10

53

9.A

11

85

0

0

2

15

9.B

11

85

0

0

2

15

celkem

280

 

21

 

95

 

 

Vnitřní prostředí školy se líbí 72% žáků, nelíbí se 5% žáků, pouze částečně se líbí 23% žáků

 

Návrhy žáků na zlepšení vnitřního prostředí školy:

-      barevné třídy

-      vůně a čistota na WC, zamykání dveří na 1. stupni, více zrcadel

-      polstrované židle pro žáky ve třídách

-      hrací koutek pro 1. stupeň

-      více pinpongových stolů

-      nové televize do tříd

 

 

 

 

Otázka: Líbí se mi vnější okolí školy

 

třída

ano

v %

ne

v %

částečně

v %

1.A

24

100

0

0

0

0

1.B

21

84

0

0

4

16

2.A

16

100

0

0

0

0

2.B

20

100

0

0

0

0

2.C

18

95

0

0

1

5

3.A

14

70

0

0

6

30

3.B

20

100

0

0

0

0

3.C

14

100

0

0

0

0

4.A

15

83

0

0

3

17

4.B

19

90

0

0

2

10

4.C

11

100

0

0

0

0

5.A

12

60

0

0

6

40

5.B

7

29

1

4

16

67

6.A

20

100

0

0

0

0

6.B

9

43

3

14

9

43

7.A

23

100

0

0

0

0

7.B

13

72

0

0

5

28

8.A

0

0

2

11

17

89

8.B

15

79

1

5

3

16

9.A

3

23

0

0

10

75

9.B

2

15

0

0

11

85

celkem

296

 

7

 

93

 

 

Vnitřní prostředí školy se líbí 73% žáků, nelíbí se 2 % žáků, pouze částečně se líbí 25 % žáků

 

 

Návrhy žáků na zlepšení vnějšího prostředí školy:

-      upravit jezírko v arboretu

-      odpadky v okolí školy

-      v zimě lepší údržba příjezdové cesty

-      více hřišť v okolí školy

-      lavičky před školou

-      více květin v arboretu

-      kouření v okolí Ponorky

Realizace některých návrhů žáků není v možnostech školy.

 

 

Analýza květin v budově školy

 

Květiny ve třídách

 

třída

počet květin ve třídě

kdo o květiny pečuje

1.A

20

žáci

1.B

12

paní učitelka

2.A

8

paní učitelka

2.B

13

žáci

2.C

15

žáci

3.A

20

žáci

3.B

18

žáci

3.C

14

žáci

4.A

14

žáci

4.B

15

žáci

4.C

14

žáci + paní učitelka

5.A

11

paní učitelka

5.B

5

žáci

6.A

6

paní učitelka

6.B

4

žáci

7.A

10

paní učitelka

7.B

18

žáci + paní učitelka

8.A

15

paní učitelka

8.B

4

žáci

9.A

19

žáci + paní učitelka

9.B

4

žáci

celkem

259

 

 

 

 

Květiny na chodbách, v družině, v odborných učebnách a v jídelně

 

 

počet květin

družina č.1

18

družina č.2

8

družina č.3

6

družina č.4

17

chodba u družin:

56

 

jídelna

 

1

odborné učebny

27

chodba – přízemí

 

6

chodba - kruhový pavilon – přízemí

57

chodba - kruhový pavilon –

1. patro

54

chodba – hlavní

budova -1. patro

67

chodba – hlavní

 budova - 2. patro

13

chodba  – hlavní

budova - 3. patro

9

 

 

Na celé škole je celkem 598 květin

 

Umělé květiny jsou pouze v jídelně, v učebně chemie a v některých třídách na stěnách.

O květiny  ve třídách se starají děti a třídní pani učitelky.

O květiny v družinách a na chodbách se starají děti, paní učitelky, paní družinářky s dětmi, v odborných učebnách o ně pečují správci učeben.

Kdo se o kytky stará je označeno cedulkou.