Plán činností

27.03.2014 11:10

Dlouhodobý plán činnosti v oblasti Prostředí školy

 arboretum – naše priorita

Cíl, úkol

termín

zodpovídá

způsob realizace

vyhodnocení

Úprava jezírka

25.4.2011 – Den Země

květen 2011

p.školník

Vyčištění a příprava k opětovnému naplnění: žáci+učitelé+p.školník

Odstranění nevhodných stromů v okolí.. rodiče

splněno

Výsadba stromů – dokončení

 

říjen  2011

p.Voborná

vykopání děr a zasazení stromů: žáci a učitelé

Sazenice stromků: dar rodičů a dr.Kinského

splněno

Chodníček u jezírka

listopad 2011

 

23.4.2012 –Den Země

p.Maša

Dřevo: dar města Žďár n/S.

Těžba a opracování dřeva: rodiče

Instalace chodníčku: žáci +p.Maša

splněno

Vrbový pás podél jezírka

 

 

23.4.2012 –Den Země

p.Voborná

Sazenice vrby: žáci

Vysázení vrbového pásu:žáci+učitelé

Splněno

Rostliny se neujaly –

Doplnit na jaře 2014

skalka

23.4.2012 –Den Země

 

v průběhu celého roku

p.Voborná

 

 

 

vyučující učitelé

Kámen: část původní , část zajistili rodiče

Rostliny: zajistili žáci

Vybudování skalky: žáci + učitelé

 

Péče o skalku: žáci a učitelé v předmětu Pč

Splněno

 

 

 

Průběžně plněno

Vrbový pás – opětovné vysázení

 

 

 

22.4.2013 –Den Země

p.Boháčová

Sazenice vrby: žáci

Vysázení vrbového pásu – vhodnější umístění:žáci+učitelé

splněno

Pocitový chodníček

duben 2013, Den Země 22.4.2013-větší část práce

 

p.Voborná

Podkladová folie, štěrk a další materiál: p.školník

Zajištění přírodnin: žáci+učitelé 1.stupně

Vyměření: p.Nováková

Vykopání a vyplnění jednotlivých částí: žáci+učitelé 2.stupně

splněno

Informační tabule v arboretu

 

duben 2013

p.Herold

Pořízení tabulí: investice školy

Instalace: odborná firma

Splněno- 18.4.2013

Kontejnery na rostliny – byliny a léčivky

květen 2012

 

 

v průběhu celého roku

p.Voborná

 

 

 

vyučující učitelé

Zajištění kontejnerů: rodiče

Hlína do kontejnerů: dar města Žďár n/S.

Pořízení rostlin: větší část žáci, menší část zakoupena

Zasázení rostlin: žáci+učitelé v rámci předmětu Pč

Péče o rostliny: žáci + učitelé v předmětu Pč

Splněno -27.3.2012

-         16.4. 2012

-         7.5. 2012

 

 

Průběžně plněno

Pohřebiště odpadků

září 2013

p.Maršounová

Vykopání jam: žáci v Pč

Zpracování popisných desek: žáci+učitelé v keramickém kroužku

Dokončení pohřebiště: žáci+p.Maršounová

 

Splněno - 9.10.2013

Hmyzí hotel

 

září 2013

p.Voborná

Kmeny stromů: původní

Splněno

-         obnova jaro 2014

Meteorologická stanice a srážkoměr

 

duben 2014

p.Voborná

 

 

Záhony rostlin – jarní, letní, podzimní

duben 2014

p.Voborná

 

 

Ukázky dřevin

 

květen 2014

 

 

 

Žížaliště

Jaro 2014

 

Kompost pro žížaly

 

Školní zahrada

2014-2015

 

Postupné budování dle možností: koutek ovocných keřů

 

Pavučina z provazů

 

červen 2014

 

 

 

Směrové tabule světových stran a významných měst

říjen 2014

 

 

 

Dokončení jezírka

2014 -2015

 

Dle finančních možností školy, spolufinancování ze sběru papíru

 

Učebna v přírodě

 

2014-2015

 

Realizace ve spolupráci s městem Žďár n/S

 

Nové popisky u jednotlivých stromů

2014-2015

 

Dle finančních možností školy

 

 

 

 

 

 

Dílčí  plán činnosti v oblasti energie

Cíl, úkol

termín

zodpovídá

způsob realizace

vyhodnocení

Šetření energií

celoročně

Ekotým, učitelé

Účelné větrání a svícení

Průběžně plněno

Den Země energie

duben 2012

Vyučující učitelé

Projektový den pro 8.roč

splněno

Instalace termoventilů na radiátory

léto 2012

p.školník

Instalace termoventilů v celé budově

splněno

Den Země energie

duben 2013

Vyučující učitelé

Projektový den pro 8.roč

splněno

Zateplení budovy, instalace vnějších žaluzií

léto 2013

p.školník

Zateplení budovy, instalace vnějších žaluzií na východní straně hlavní budovy

splněno

Používání vnějších žaluzií

zima 2013-14

Ekotým, zaměstnanci školy

Účelné využívání žaluzií

Průběžně plněno

Analýza spotřeby energií

prosinec 2013

Ekotým, p.Sobotková

Sledování,  porovnání a statistické zpracování spotřeby elektrické energie a tepla, sledování průměrné teploty ve třídách

splněno

Dílčí  plán činnosti v oblasti odpady

Cíl, úkol

termín

zodpovídá

způsob realizace

vyhodnocení

Třídění odpadu ve třídách

celoročně

Ekotým,

učitelé

Koše na třídění odpadu ve třídách a na chodbách

průběžně plněno

Sběr papíru

jaro, podzim

Ekotým, p.Voborná

Dvakrát ročně  celoškolní sběr papíru:žáci a učitelé

průběžně plněno

Recyklovaní

 

škol.rok.2012-13, 2013-14

Ekotým,p.Voborná

Celoroční celoškolní projekt: sběr baterií, malých spotřebičů, akce:Daruj počítač“,“Daruj mobil“: rodiče, žáci, učitelé

průběžně plněno

Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu

1.10.2012

p.Voborná

Výukový program na Sběrném dvoře pro žáky 5.a 9.roč

splněno

Koše na bioodpad

únor 2014

Ekotým, p.Voborná

Instalace košů na třídění bioodpadu v celé budově

splněno

72 hodin –Ruku na to

10.10.2013

Ekotým, p.Voborná

Úklid okolí rybníku Kameňák, okolí školy a arboreta – žáci 4.,7.,8. roč

splněno

Mezinárodní den ekoškol

7.11.2013

Ekotým, p.Voborná

Úklid okolí školy  - celoškolní akce

splněno

 

 

 

 

 

Dílčí plán činnosti v oblasti voda

Cíl, úkol

termín

zodpovídá

způsob realizace

vyhodnocení

Den Země voda

Duben 2012

Vyučující učitelé

Projektový den pro 6.roč

splněno

Vodní elektrárna Dalešice

Duben 2012

p.Vařáková

Exkurze do vodní elektrárny pro 9.roč

splněno

Den Země voda

Duben 2013

Vyučující učitelé

Projektový den pro 6.roč

splněno

Kapající kohoutek

Červen,říjen 2013

Ekotým, p.Šikula,p.Sobotková

Logo k šetření vodou: Vv-zpracování loga, vylepení k umyvadlům na WC a ve třídách

splněno

Analýza spotřeby vody

prosinec 2013

Ekotým, p.Sobotková

Sledování,  porovnání a statistické zpracování spotřeby vody

splněno

Spořiče vody

každoročně

školník

Doplňování každý rok

Nesplněno – nedaří se