Plán činnosti ECO school 2011 - 2014

27.03.2014 11:06

Plán činností projektu ECO- SCHOOLS ( 2011 – 2014 )

 

OBLAST

AKTIVITA

ZODPOVÍDÁ

TERMÍN

PLNĚNÍ

DLOUHODOBÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPADY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VODA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSTŘEDÍ  ŠKOLY včetně ZELENĚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ

 

- ARBORETUM – úpravy  arboreta, stavba altánku pro výuku v přírodě, úprava jezírka, vybudování komponovacího místa, vybudování pocitového chodníčkubylinkové zahrádky, výstava dřevin

 

 

- sběr baterií a elektrospotřebičů – RECYKLOHRANÍ

 

 

 

- dlouhodobý  sběr pomerančové kůry

 

 

 

 

- sběr kaštanů a žaludů

 

 

 

 

- kontrola odpadových nádob – doplnění v areálu školy,

 

- kontejner na bioodpad

 

- koše na bioodpad

 

 

- sběr papíru

 

 

 

 

- třídění odpadu ve třídách

 

 

 

- třídnická hodina – Jak třídit odpad – co s ním?

 

 

 

 

 

 -  analýza spotřeby, energie, vody, sledování teploty

v učebnách

 

 

- kontrola spotřeby energie- účelové větrání a osvětlení

 

 

 - používání nainstalovaných venkovních žaluzií

 

 

 

 

 - Den Země –úspora energií

 

 

- úspora vody – dotahování kohoutků, kontrola těsnění, protékání záchodů

 

 

- projekt „ Den Země „ – téma voda: Kapající kohoutek, Voda v lidském těle, Vodní plochy ve Žďáře nad Sázavou

 

 

Voda základ života – celoškolní projekt

 

 

Loga uporozňující na nutnost šetření vodou - zpracování

 

Vyvěšení k umyvadlům

 

 

Den Země – úklid města

 

- ošetření květin ( které zůstaly ve škole přes prázdniny), obnovení ( žáci donesou z domu )

 

- ošetření a přesázení květin – kruhové pavilóny

 

                                               - ostatní části budovy

 

                                               - přízemí a chodby

                                                          u družiny

 

- jarní a podzimní úklid travnatých ploch, atrií, arboreta, hřiště

 

 

 

 

- obnova akvárií v učebně přírodopisu a péče o ně

 

 

 - podzimní a vánoční výzdoba tříd

 

 

 

-  zdravé jídlo a pití, méně civilizačních chorob

 

 

-  krmení zvířátek – budky

 

 

 - zdravé jídlo z receptáře našich babiček – projektový týden

 

-  mezinárodní den ekoškol

 

 

-  Naše posvícení – potraviny regionu

 

 

- beseda se včelařem

 

 

- příprava prezentací Ekoškoly k 20.výročí školy

 

 

 

- „ Den stromů „– Zdravý strom – zdravá planeta, zdravé lidstvo

 

 

 - beseda CHKO – Ptáci na vysočině

 

 - Planeta Země 3000

 

 

-  Nahlédněte pod povrch – exkurze ZOO Jihlava

 

 

 - Učíme se za humny – Chaloupky – Krátká

 

 - Ekokodex  - obnovení

 

 

 - Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu

 

 

-  program Dřevo pro život

 

 

- Hurá z lavic do přírody – projektový den

 

 

 

vedení šk.,žáci, učitelé, školník

 

 

 

 

Voborná

 

 

 

Štikarová, Maršounová + žáci

 

 

Ptáčková I.,

Šlapáková + žáci

 

 

 

Voborná ,  školník, členové Ekotýmu

 

 

 

 

Žáci, Voborná, školník

 

 

 

služba, techničtí pracovníci školy, ekotým školy

 

třídní učitelé, žáci

 

 

 

 

 

členové ekotýmu, V.Sobotková

 

 

vyučující učitelé, ekotým školy

 

vyučující učitelé, techničtí pracovníci

 

 

žáci 8.roč + vyučující učitelé

 

vyučující učitelé, techničtí pracovníci

 

žáci 6.roč, vyučující učitelé

 

 

žáci, vyučující učitelé

 

Šikula, žáci ve výtvarné výchově

Členové ekotýmu, V.Sobotková

 

Žáci + učitelé

 

žáci

 

 

žáci 1.-5.roč, žáci Pč, PrPř, vyučující učitelé, ŠD

 

 

 

 

žáci, vyučující učitelé

 

 

 

 

žáci 8.roč, Voborná

 

žáci, tř. učitelé

 

 

 

žáci, vyučující učitelé

 

žáci 1.až 5.roč

 

 

učitelé Pč a Vkz, třídní učitelé

 

žáci, vyučující učitelé

 

vyučující učitelé, školní jídelna

 

žáci 4.roč

 

 

všichni zaměstnanci školy a žáci

 

učitelé a žáci

 

 

 

žáci 4.roč

 

žáci 6.a7.ročníku

 

 

žáci 7.roč + Voborná

 

žáci 5.a 6.roč

 

Šikula, Vv, členové ekotýmu

 

Žáci 5.a 9.ročníku

každá třída odpovídá za určitý žáci 4.a 5.roč

 

 

žáci a učitelé

 

 

 

 

postupně

 

 

 

 

 

celoročně ( 2011 – 2014 )

 

 

celoročně ( 2011 – 2014 )

 

 

 

podzim  2011, 2012, 2013

 

 

 

podzim 2011, 2012, 2013

jaro 2013

 

jaro 2014

 

 

podzim, jaro 2011, 2012, 2013

 

 

 

celoročně

 

 

 

září  2011, 2012, 2013

 

 

 

 

listopad 2013

 

 

 

celoročně

 

 

celoročně

 

 

 

 

duben 2014

 

 

celoročně

 

 

 

duben 2013

 

4.- 8.4. 2011

 

březen 2013

 

 

květen 2013

 

říjen 2013

 

 

duben 2012

 

červen 2011, 2012,

2013, 2014

 

jaro, podzim 2011, 2012, 2013, 2014

 

 

 

 

 

jaro, podzim 2011, 2012, 2013, 2014

 

 

 

 

celoročně

 

 

podzim, prosinec 2011, 2012, 2013, 2014

 

únor 2012

 

 

zimní měsíce 2011,2012,2013

 

únor 2013

 

 

listopad 2012

listopad 2013

 

říjen 2013

 

 

březen, duben 2012,2013

 

jaro 2014

 

 

 

říjen 2013

duben, květen 2011

 

 

říjen 2012

 

červen 2012,2013,

2014

 

květen 2012,2013,2014

 

říjen 2013

 

zima 2012

 

 

říjen 2012

 

25.6.2010

říjen 2012

 

 

červen 2013

dle finančních možností školy  ( případně sponzorstvím )

 

 

 

průběžně

 

 

 

průběžně

 

 

 

 

splněno

 

 

 

 

splněno

 

splněno

 

 

 

 

splněno

 

 

 

 

splněno

 

 

 

splněno

 

 

 

 

 

splněno

 

 

 

plněno

 

 

plněno od září 2013

 

 

 

 

splněno

 

 

plněno

 

 

 

splněno

 

 

 

 

 

 

splněno

 

splněno

 

 

splněno

 

plněno

 

 

průběžně plněno

 

 

 

 

 

 

průběžně plněno

 

 

 

 

 

plněno

 

 

plněno

 

 

 

splněno

 

 

splněno

 

 

splněno

 

 

nesplněno

splněno

 

splněno

 

splněno

plněno

 

 

 

splněno

splněno

 

splněno

 

 

 

splněno

 

plněno

 

 

plněno

 

 

splněno

 

 

 

 

splněno

 

 

splněno

 

 

splněno říjen 2012