Návrhy

27.03.2014 10:28

Návrhy na doplnění našeho Ekokodexu

V únoru 2014 naši žáci navrhovali čím doplnit náš Ekokodex. Nejčastěji se objevovaly tyto návrhy:

-         rozumně nakupuj elektrotechniku a sbírej vyřazené spotřebiče

-         dodržuj čistotu a pořádek kolem sebe

-         šetři školní pomůcky, bude méně odpadu

-         jez zdravě, na svačinu používej obaly na opakované použití

-         nezapomínej v zimě na lesní zvěř

-         dodržuj správné hygienické návyky

-         bioodpad patří do biookoše

-          uč se chránit přírodu, starej se o arboretum

Z návrhů jsme k rozšíření našeho Ekokodexu využili zvýrazněné a podtržené návrhy

 

Únor 20014

Vypracovali zástupci Ekotýmu: Koutná, Klimešová