Energie

27.03.2014 10:20

ENERGIE

 

Výsledky o stavu energie

 

-         naše škola má zpracovaný energetický audit podle platných norem

zpracovatel: Ing. Pavel Juda, energetický auditor

osvědčení o zapsání do Seznamu energetických auditorů  115 ze dne 21. října 2002

Jámy 75, 592 32, okres Žďár nad Sázavou

tento dokument je uložen u ředitele školy

-         Žďár nad Sázavou leží v oblasti chladnější  Českomoravské  vrchoviny, škola je sídlištní, pavilónového typu, otevřená v roce 1994,

není dosud chráněná příliš vzrostlou zelení, vítr nejvíce fouká od západu

-         škola není během roku využívána pouze o prázdninách, její prostory

jsou však pronajímány na sportovní i jiné akce ve všední dny  a o víkendech

-         spotřeba energie je pravidelně sledována panem školníkem

a konzultována s ředitelkou školy

 

Vytápění

 

-         zdrojem tepla pro školu je horkovod firmy SATT, s.r.o.

-         vytápění je řízeno podle vnější a vnitřní teploty v závislosti na

provozu školy

-         součástí topného systému jsou čerpadla, vypínají se, jejich spotřeba je

podle příkonu kW/ hod.

-         radiátory mají termostatické ventily a ty jsou funkční – nové na regulaci tepla

-         jednotlivé místnosti nemají termoregulátory

-         v topném systému jsou kombinovány různé typy ventilů

-         za topením nejsou umístěny izolační ( reflexní ) desky

-         radiátory kabinetů, kanceláří a technických místností nemají kryty před radiátory, radiátory ve třídách jsou z hlediska bezpečnosti žáků

opatřeny dřevěnými kryty

-         škola měří v prostorách školy teplotu vzduchu, ve třídách a kabinetech jsou umístěny teploměry

-         průměrná teplota ve třídách v topné sezóně je 20 -21 stupňů C

-         průměrná teplota v šatnách v topné sezóně je 15 – 17 stupňů C

-         v prostorách, které se nevyužívají, případně využívají jen zřídka je

udržována nižší teplota

-         ve třídách je příjemně, chodby jsou teplejší v 2. a 3. patře, chladnější

je severozápadní část kruhového pavilónu

 

 

Ohřev vody

 

-         škola má průtokové elektrické ohřívače a elektrické bojlery

v rámci projektu Slunce do škol je instalován u učebny fyziky

elektrovoltaický článek 

-         akumulátory pro akumulaci teplé vody jsou umístěny v úklidových

místnostech

-         regulace teplé vody zajišťují termostaty, voda se vyhřívá na

45 stupňů C ( smíšená voda )

 

 

Okna a dveře

 

-         okna jsou nová, dobře dovírají, nejsou škvíry pod parapety, rámy ani

zdmi

-         v oknech je těsnění, téměř bez závad

-         venkovní dveře dostatečně brání zbytečným ztrátám tepla

-         větrání ve škole je ve třídách vyřešeno Řádem školy – větrá se ve

vyučovacích hodinách pod dohledem učitele účelným způsobem,

o přestávkách jsou okna zavřená

     -    škola nevlastní rekuperátor

 

Hodnocení  nových úsporných opatření a spotřeby energie za období  2012- 2014

 

-         instalace termoventilů na radiátory

-         zateplení budovy

-         instalace a používání vnějších žaluzií

-         doplnění teploměrů ve všech místnostech

 

 

Analýzy spotřeby energií

 

Grafické zpracování jednotlivých analýz je v samostatné složce, která je součástí materiálů. Jednotlivé grafy analýz v Excelu vypracovali žáci 9.ročníků v předmětu Informatika

 

Analýza spotřeby elektrické energie v jednotlivých měsících roku 2013

 

měsíc

Spotřeba školy

kW

Spotřeba jídelny

kW

Celková spotřeba

škola + jídelna kW

Leden 2013

12 649

6 190

18 839

Únor 2013

8 944

4 785

13 729

Březen 2013

9 515

5 024

14 539

Duben 2013

7388

5 288

12 676

Květen 2013

5 261

6 326

11 587

Červen 2013

7 688

5 641

13 329

Červenec 2013

3 030

1 127

4 157

Srpen 2013

3 793

1 567

5 360

Září 2013

8 858

6 063

14 921

Říjen 2013

9 801

6 009

15 810

Listopad 2013

11 316

6 676

17 992

Prosinec 2013

10 383

5 002

15 385

Celková spotřeba

za rok 2013

98 626

59 698

158 324

 

Průměrná spotřeba na 1 den: 432,6 kW

 

Průměrná spotřeba na 1 den v zimních měsících: 532,9 kW

 

Průměrná spotřeba na 1 den v jarních měsících červnu: 427,3 kW

 

Průměrná spotřeba na 1 den v o velkých prázdninách: 153,5 kW

 

Průměrná spotřeba na 1 den v podzimních měsících: 535,4 kW

 

 

Porovnání ročních spotřeb elektrické energie v letech 2010 -2013

 

rok

spotřeba v kW

2010

181 126

2011

165 902

2012

173 264

2013

158 324

 

 

 

Analýza spotřeby tepla

 

 

měsíc listopad

spotřeba v GJ

2011

452

2012

421

2013

403

 

 

 

Porovnání ročních spotřeb tepla v letech 2010 -2013

 

rok

spotřeba v GJ

2010

3 978

2011

3 905

2012

3 887

2013

3 796

 

 

V porovnání jednotlivých spotřeb tepla v uvedených letech je zřetelně vidět úspora tepla po instalaci termoventilů a zateplení v roce 2012 a instalace venkovních žaluzií v roce 2013.

 

 

 

Analýza spotřeby tepla  v jednotlivých měsících roku 2013

 

měsíc

Spotřeba školy

GJ

Leden 2013

597

Únor 2013

507

Březen 2013

467

Duben 2013

200

Květen 2013

62

Červen 2013

43

Červenec 2013

10

Srpen 2013

17

Září 2013

123

Říjen 2013

208

Listopad 2013

418

Prosinec 2013

537

Celková spotřeba

za rok 2013

3 796

 

Průměrná spotřeba na 1 den: 10,3 GJ

 

Průměrná spotřeba na 1 den v zimních měsících: 18,2 GJ

 

Průměrná spotřeba na 1 den v jarních měsících červnu: 6,3 GJ

 

Průměrná spotřeba na 1 den v o velkých prázdninách: 0,4 GJ

 

Průměrná spotřeba na 1 den v podzimních měsících: 8,1 GJ