Arboretum

27.03.2014 10:09

Základní témata –prostředí školy – arboretum –analýza listopad  2013

Arboretum – naše priorita

Klady – již máme hotovo

-         blízkost školy pro výuku

-         přehled stromů s cedulkami

-         kontejner na rostliny – byliny, léčivky

-         pohřebiště odpadků

-         pozorovací chodníček u jezírka

-         vrbový pás

-         skalka

-         informační tabule

-         hmyzí hotel

Zápory – chceme dobudovat

-         učebnu v přírodě

-         směrové tabule světových stran

-         meteorologická stanice se srážkoměrem

-         pavučina z provazů

-         ukázky dřevin

-         dokončit záhony rostlin – jarní, letní, podzimní rostliny

-         jezírko

-         nové informační tabule ke stromům

 

 

Udržování a budování arboreta  stojí velké peníze. Většinu  peněz se snažíme sehnat a získat  různými školními akcemi-  sběr papíru, recyklací odpadu, vánočními trhy,  atd.  Hodně práce udělají žáci , učitelé , pan školník,  někdy nám pomůžou rodiče a prarodiče  jak prací, případně  darem např. ptačí budky.  Každý rok přibude v našem arboretu něco nového.