9. zasedání

27.03.2014 11:22

                          Zasedání  ekotýmu č.9     3.4

 

1)Od 15.4 do 19.4  bude probíhat úklid

2) Účast:   4.a,b  5.a,b  6.a,b  8.a,b

3)Splněné  úkoly:  - zajištěna hlína na sázení květin

-           Úprava jezírka-projednáno,část  peněz poskytne škola

                            - Připraven sběr papíru od 22.4 do 30.4

4)Nesplněné úkoly:  -  umístnění  grafu

                 -  Bio koše- nabídka za vybrané elektro spotřebiče(na konci roku zajistíme za body).

                 -  Den Země-některé materiály dodá p.uč.Voborná, ostatní zajistí třídy a tříd.uč.

                  - Vytržení vrby.

5)Dnešní úkoly:  - hlídka ke sběru papíry:Simona Dostálová,Lucie Klimešová

                          -  Od 15.4 do 19.4 akce „čistá Vysočina“-nářadí zajistí p.uč.Voborná, akce ve                                  třídách tříd.uč a žáci ekotýmu, úseky budou vyvěšeny na ekotabuly a ve sborovně

                       - Termín odevzdání analýzy tříd 30.4- zajistí žáci ekotýmu

                       -  Zajistit hlínu do nově vybudovaných kontejnerů-projednat s vedením školy 

                       -  Požádat rodinné příslušníky o pomoc- květiny do arboreta-byliny,trvalky,vrby,stromy a keře na doplnění.

       - Příprava „Pocitového chodníčku“v arboretu-p.uč. Svobodová, žáci prac.činn.a praktik.př.

     -   Zajistit průřez stromů a keřů

      6) Promýšlení eko výplně výuky na téma jaro:ÚKOL: Ve třídách vymyslet eko návrhy na zlepšení                naší školy!!!!!!(důležité)

 

                      Další zasedání ekotýmu za měsíc.             KONEC