8. zasedání

27.03.2014 11:22

Zasedání ekotýmu   6.3.2013

1.Kontrola úkolů

-graf sledování  energie,voda-vyroben splněn sledují-zajistily Skalníková,Černá 8.A

2.Umístění grafu- nesplněno dokončit v měsíci březnu

3.Koše na Bio – nesplněno-dokončit v měsíci březnu podle analýzy stavu školy

4.Dotazník analýzy školy-splněno-dokončit analýzu v měsíci březnu-rozdat do tříd

5.Rákosničkovo hřiště-zapojení do  „Rákosníčkova hřiště“-zapojení celé školy- 6.a9.ročníky informatika,4.a5.ročníky a 7.a 8. V třídnických hodinách

-žáci informováni o možnosti zapojit se  Sms (celá škola)

6.Projekt „Týden dopravy“ –splněn 1. až 9.ročník-sledování dopravy žáku a učitelu do školy a do práce

 -Dopravní anketa-spracováno do tabulek a grafu-informatika,Nováková

7.Adopce Pštrosa v ZOO Jihlava-zástupci parlamentu předali peníze a obdrželi sponzorský list k adopci Pštrosa Dvouprstého do roku 2013

Úkoly na příště:

1.Analýza ekologického stavu školy-4.A,8.A,7.A,5.A,9.A,8.B

2.Zabezpečit  hlínu na přesazování kytek-Voborná a školník

3.Příprava „Den země “–témata-voda,energie,doprava,odpady

4.Zajistit vytržení vrby u jezírka-rodiče 5.A

5.Žáci Ekoškoly – projednat s vedením škoy úpravu jezírka

6.Odhlasováno-využití peněz na nákup terária pro hlemýždě,kytek do akvárií a na množení

7.Připravit sběr papíru-Duben 2013

8.spolupráce s sdružením středisek Ekologické výchovy Pavučina –ověřování  projektu Multimediální ročenka životního prostředí-ověřování: vody,odpadů,krajiny,energii-případně další témata