7. zasedání

27.03.2014 11:21

7. zasedání ekotýmu

 

Splněné úkoly :

1)     Rozdělení všech rostlin na škole – označení kdo se stará

2)     Třídění odpadů ( kontrola košů ) – součást kontr. přebírací služby

3)     Vyhodnocení „Týden dopravy“

Jak se dopravují žáci a pedagog. pracovníci do školy

          - návrh a požadavky – ekotým

      - vytvoření tabulky- žáci ekotýmu   - splněno

      - vyplnění – žáci 1- 9. orčníku -  splněno  žáci  a tř. uč.

      -  vyplnění tabulek a sestavení grafu – v hodinách Inf.,  Nováková