6. schůzka

27.03.2014 11:31

6. schůzka Ekotýmu dne 4.3.2014

program:

        

              1. uvítání členů

 

2. hodnocení práce za minulý měsíc  

- Ekokodex- doplnění a rozšíření- na základě dotazníku vypracoval p. uč. Šikula se žáky 6. a 7. tříd

- květiny doplněné o popisky kdo o ně pečuje

- zakoupeny koše na bioodpad a umístěny na chodbách

 

         3. úkoly na příští měsíc

  - pokračují sběrové akce baterie,  sběr PET víček, sběr pomerančové kůry

- příprava na audit, přihláška do 31. 3. 2014

- v každé třídě je vyvěšen ekokodex třídy, na 1. stupni ekonástěnka

- čistá Vysočina 8.-15.4. 2014 – úklid okolí školy

- Den Země 22.4. 2014 – práce v arboretu, natírání laviček

- Arboretum – plány na jaro: vyvěsit směrové tabule, kontejnery na bylinky, koření, dokončit skalku s alpinkami, druhy trav, ukázky dřevin, obnovit hmyzí domeček, ve spolupráci s městem vybudovat učebnu v přírodě- arboretum je naše priorita, rádi bychom vybudovali ekologickou zahradu

- 3.3. 2014 p. Voborná, p. Sobotková jednaly s p. Zeronikovou z firmy Odas o spolupráci a rozšíření kontejnerů na bioodpad

 

 

Zapsala :  Alena Brabcová