5. zasedání

27.03.2014 11:20

5. ZASEDÁNÍ  EKOTÝMU      6.12 2012

 

1)      Účast -  15

2)      Kontrola úkolů

3)      Nové úkoly

4)      Vánoční přání

 

Kontrola úkolů

Péče o květiny –  stále nejsou doplněny všechny cedulky- kdo se o květiny stará

Vyhodnocení papíru- celkem  nasbíráno   9 100 kg nejlepší sběratelé budou odměněni –   žáci i pedagogové budou s výsledky seznámeni ve vysílání Škotel -  zajistí  Vo

Anketa- jakými dopravními prostředky se dopravují pedagogové a žáci do školy – splněno, graf a výstup prez. ve vysílání Škotel -  vyprac.¨žáci 6.a 9. roč. v rámci vyuč – inf.

Návrhy rozboru analýzy školy – vybrat nejvhodnější

 

 

Nové úkoly :

Další sběr papíru bude v dubnu 2013

Většina žáků ekotýmu schválila hodnocení  vánoční výzdoby tříd – hodnocení se provede 19.12. 2012

Zapojení v rámci recyklohraní  do soutěže - Daruj mobil - ukončení koncem ledna       -     Bártová , Kusá  7.A

Připravit  kontejnery na kytky -  natírání  zajistí žáci Pč a Vo -  barvu

darovali rodiče  5.A

V prosinci proběhne Jarmark – výrobky z přírodního a recyklo. materiálu si mohou zakoupit  žáci i rodiče – část výdělku bude použita na adopci zvířátka ZOO Jihlava

Kontrola větrání tříd – nové regulační kohouty, možnost regulace teploty ve třídách i chodbách -   zajistí TU, žáci ekotýmu, chodby –školník.

Do konce ledna doplnit teploměry ve třídách -  zajistí Vo

Návrh ( vyplynul od žáků z ekotýmu )  - sestavení tabulky a grafu – vyhodnocování vody a elektřiny – vysledky dát na nástěnku  u vchodu

Zjistit možnosti používání ekologických prostředků – stroj na umývání chodeb, případně  pro ruční mytí – zapojit do výuky

Ma  -   údržba domácnosti ( II. Pololetí )

No -  informatika

Dát návrh na kontrolu třídění košů – stále trvá problém špatného třídění