4. zasedání

27.03.2014 11:20

Ekotým 4.zasedání   - sešlo se nás 9                                           7.11.2012

  • Vyrobit tabulku – splněno kontrola košů 1-5 ročník tabulka stavu nádob na odpady Bočková a Křesťanová 5.A.
  • Probíhá sběr papíru od 5.11.2012 do 9.11.2012, návrh o prodloužení o další týden
  • Zajištěn materiál na výrobu kontejneru na květiny bude vyrobeno ve spolupráci s rodiči 5.A, materiál bude hrazen se zisku sběru papíru
  • Na malé dřevěné truhlíky byl získán materiál darem-paní učitelka Sýsová,výroba bude provedena ve spolupráci s rodiči
  • Prozatím se nepodařilo splnit zajištění materiálu na výrobu tabulí do arboreta – Výzva pokračuje
  • Vyvěšen plán schůzek ekoteamu na informační tabuli a informace proběhne i ve vysílání škotel
  • V rámci akce ekolampov – V rámci vyučování informatika sestaví dotazník- anketu jakými prostředky se dopravují zaměstnanci školy a žáci vytvoří graf jako výstup (vytvoří žáci 9. a 6. ročníků)
  • Připravit kompletní rozbor stavu-žárovek a zářivek,baterií,oken a dalších kontrol pro srovnání s předcházejícími lety

                                                                        Zapsali: Veronika Kusá

                                                                                      Klára Bártová