4. schůzka

27.03.2014 11:30

4. schůzka Ekotýmu dne 7.1.2014

program:

        

              1. uvítání členů

 

2. hodnocení práce za minulý měsíc  

- proběhl vánoční jarmark ve spolupráci s parlamentem školy, vybráno přes 3000 Kč,bude věnováno na adopci pštrosa (ZOO Jihlava)

 

-v prosinci analýzy spotřeby energií a vody – zpracovali žáci 9. A, B - spotřeba energií klesá

- dopis MU, MP – zatím neodpověděli

 

         3. úkoly na příští měsíc

  - pokračují sběrové akce baterie, v lednu akce „daruj mobil“ , sběr PET víček ve škole a na dalších 7 místech, informace o sběrových akcích byly zveřejněny v Novinách Žďárské radnice  

 

- péče o květiny, kdo může ať přinese odmladky květin, nové popisky zajistí 9.B a p. Šikula

 

- upravit EKOKODEX

 

- Den otevřených dveří 16.1 2014 – výzdoba ve třídách

 

- krmení ptáčků- krmítka v Arboretu , zajišťuje 1-5 roč.

 

 - kdo může zajistit smrkový výřez (průměr 10 cm , délka1,5 m )

- kdo má doma odmladky ovocných keřů  a vrbiček

- promyslet návrhy  na osázení školní zahrady

         4.plán jarních prací v Arboretu

- rozcestník světových stran-  zajistí p. Voborná

- dokončení chodníku kolem jezírka

- v lednu v Pč, PrPř  zpracování dřevin na poznávání a zvonkohru

- pavoučí kout- zajistí školní družina

- žížaliště – kompost pro žížaly – palety na vybudování – p. Sobotková, kompost na hnojivo nebudeme zakládat, tento materiál odkládáme do kontejneru na bioodpad

- klasické lavičky – p. Školník

- koutek ovocných keřů ve školní zahradě

Zapsala :  Helena Strážnická, Radka Ducháčková