3. zasedání

27.03.2014 11:19

                                                   3.zasedání           10.10.2012

Sešlo se nás 17.

  • Byl splňen úkol rozdělení květin –jmenovky-byly vyrobeny s panem učitelem René

Filipem v Uvč.

  • Vyrobit tabulku –tento bod nebyl splňen -Roučková  a Tomanová 9.A do příště splní.
  • Termín prodloužen –kontrola košů do 12.10 odevzdají tabulku s výsledky.
  • Zapojili jsme se –Odas doporučil sběr papíru Alfašrot –soutěž-Sbírej s námi.
  • Ekotým odsouhlasil účast v soutěži Sbírej s námi a získané peníze budou využity pro Ekoškolu.
  • 8.ročník vytvořil výstavku s podzimním aranžováním.
  • Podzimní keříky a květiny- připraven nový záhon-pan školník, p.Voborná a žáci.
  • Zůčastnili se 4. a 5. ročníky akce- S lesníkem do lesa aneb Dřevo pro život-plnění úkolu ,her a vyrobení budek .které umístí v arboretum
  • Natření budek bude provedeno v Prpř a to 6.ročníku zodpovídá p.Voborná.
  • Stále platí výzva ve třídách donést větve o průměru 4-5 cm z tvrdého dřeva na informační tabule arboretum.

 

 

 

Zapsaly:Klimešová Lucie a Simona Dostálová.