2. schůzka

27.03.2014 11:28

2. schůzka Ekotýmu dne 6.11.2013

 

program:

        

              1. uvítání členů

 

2. hodnocení práce za minulý měsíc  

-  8.10.2013 proběhlo hodnocení podzimní výzdoby školy, na 1.místě se umístila 1.A, na 2.místě společně 4.B a 5.B, na 3.místě 7.A. Současně s kontrolou podzimní výzdoby vylepili členové Ekotýmu školy na WC, umývárny a učebny loga upozorňující na nutnost šetření vodou

- 10. a 11.10.2012 proběhla akce 72 hodin – Ruku na to!. Této akce se zúčastnili žáci 7.ročníku,kteří se věnovali úklidu v okolí školy, žáci 8.ročníku pracovali v arboretu, žáci 4.ročníku uklízeli okolí rybníku Kameňák

- 14. až 18.10.2013 proběhl Týden zdravé výživy. Během tohoto týdne se žáci věnovali potravinám a jejich ceně, Éčkám v potravinách, proběhl průzkum stravovacích návyků, v rámci projektu Regionální potravina připravovali bramboráky, na středisku ekologické výchova v Krátké se zúčastnili programu:

Kopu, kopu brambory a Koulela se koulela brambora

       - 21. až 25. 10.2013 proběhl Týden stromů. Zde žáci zpracovali slohové práce o stromech, věnovali se

         významu stromů pro čistotu ovzduší, řešili slovní úlohy o stromech, porovnávali otisky listů s otisky

         rukou

 

 

         3. úkoly na příští měsíc

  -  pokračování sběrových akcí: 4.-10.11.2013 – sběr papíru, sběr baterií, malých elektrospotřebičů, kaštanů, pomerančové kůry, starého pečiva

  -  ve výtvarné výchově a v pracovních činnostech připravovat výrobky na vánoční jarmark

  -  sběr víček z PET lahví na pomoc postiženému chlapci – spolupráce se školním parlamentem – nádoby na víčka zajistila školní družina ve spolupráci s žáky z praktika přírodopisu ze 7.ročníku

  -  7.11.2013 Mezinárodní den doškol, akce budou probíhat celý týden: úklid okolí školy, natírání nádob na kytky, dobudování hřbitova odpadků v arboretu školy, zakoupení košů na bioodpad

  -  v průběhu měsíce listopad bude probíhat sledování spotřeby vody – sledují Alena Brabcová, Helena Strážnická;  a energie – sledují Monika Klimešová a Veronika Koutná; a sledování teploty v jednotlivých třídách – sledují členové Ekotýmu

  -  spolupráce s Fondem Sidus – dobročinný projekt, prodej materiálů – Můj malý dinoprak, Tvoje originální značky na dveře, výtěžek bude věnován na léčbu těžce nemocných dětí

- zaslání dopisu firmě ODAS Žďár nad Sázavou se žádostí o druhý kontejner na bioodpad

 

 

Zapsala : Alena Brabcová a Helena Strážnická