10. zasedání

27.03.2014 11:23

22.5.2013
1) Kontrola úkolů- košu splněno
                                       - kontrola vody
                                       - příprava kontejnerů na kytky- dovezení hlíny –Voborná splněno, naplnění kontejnerů hlínou –Pč, prpř-žáci splněno, osázení bylinami-léčivkami- nesplněno ( dokonce května )
                                       - pocitový chodníček základy vykopány splněno ( žáci školy, učitelé )
2) Nové úkoly-Dokonce roku (případně září)
                                 - zajistit bio koše- s reciklohraním
                                 - Voborná a žáci ekotýmu,popis- žáci ve Vv nebo Uvč
                                 - dokončení pocitového chodníčku do konce roku-štěrk,tkaná folie a oblásky -Voborná , p.školník Skalník
                                 - akce hřbitůvek-popisky z keramiky –Maršounová a keramický kroužek školy ( rozklad různých materiálů )
                                - akce kapající kohoutek-návrhy loga pro upozornění na plýtvání vodou-užší výběr 11 prací-ekoteam vybere tři loga, umístění po škole,dokumentace foto a škotel-umístění do konce roku nad zdroji vody-vybrány a budou předáný p.uč.Šikulovi